Povrat, zamjena i reklamacije

Povrat i zamjena robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72., svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Povrat ili zamjena robe je moguća u slučaju slanja prodavatelju u originalnoj ambalaži i uz predočenje računa. Naručene artikle je moguće zamijeniti za isti artikl druge veličine ili drugi artikl (ili artikle) u roku 14 dana od zaprimanja paketa.

Trošak dostave povrata artikla i njegovo ponovno slanje snosi kupac, osim u slučaju kad artikl ima fizička oštećenja na koje nije utjecao kupac.

NIJE MOGUĆE ZAMIJENITI I IZVRŠITI POVRAT PERSONALIZIRANIH PROIZVODA.

 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.  
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili vaš povrat.  
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu.  
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.  
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka 14 dana od dana kad ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, pošaljete ili predate robu nama.  
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.  
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.  
Prije svakog povrata ili zamjene robe, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila info@shop.hns.family

Povrate izvršiti na sljedeću adresu:

HNS International d.o.o. (skladište)
Zagrebačka cesta 205 
10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: info@shop.hns.family  
web: shop.hns.family

IBAN : HR7523400091111229812

 

REKLAMACIJE I ZAMJENE

HNS International d.o.o. preuzima odgovornost za materijalne nedostatke sukladno Zakonu o obveznim odnosima.  
Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod.  
Reklamacija na kupljeni artikl putem našeg webshopa se podnosi zahtjevom za reklamaciju, e-poštom na adresu: reklamacije@shop.hns.family

Troškove dostave i povrat proizvoda u slučaju fizičkog nedostatka proizvoda snosi prodavatelj, a u drugim slučajevima kupac (ovo se odnosi na promjenu veličine, artikla i sl).  
Kupac može odabrati i neki drugi proizvod ili tražiti povrat sredstava putem jednostranog raskida Ugovora  
U slučaju da je novi proizvod koji kupac odabere skuplji od postojećeg, kupac će platiti razliku.