Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u Eurima.

Naplata se uvijek vrši u €. 
Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.